En agent i (AVL = Anti-Villain League, Anti-skurk Ligan/antiskurkbyrån på svenska). Tidigare Grus allierade, nu hans fru och även adoptivmamma till Agnes, Edith och Margo.

Cecilia Wrangel (aka Lucy Wilde, Dumma mej) Lucy Wilde (aka Cecilia Wrangel)

VideoklippLänkar